Raseutvalget

Raseutvalget/raserepresentant representerer og har ansvar for å arbeide for rasens beste. Funksjonen skal blant annet:

  • Veilede interesserte med informasjon om rasen og stell av den.
  • Holde seg oppdatert på hva som røre seg i innland og utland.
  • Holde seg oppdatert på rasens utvikling (helse og anatomi)
  • Være et bindeledd for eiere og oppdrettere mot og fra NMHK og NKK
  • Sørge for å informere slik at rasen holdes frisk og funksjonell slik den er beskrevet i rasestandard.
  • Avhold årsmøte
  • Avholde rasespesial, sammen med og i tråd med NMHK sine regler og NKK sine utstillingsregler.

Raserepresentant

Steinar Østensen
Telefon: 957 58 639
E-post: volpinoitaliano@nmhk.net eller steinarfirst@gmail.com