Utstilling er en viktig del av den organiserte delen av raseavl.  Det er en plass der man kan få vurdert avkom, avl og avls dyr etter en rasestandard. Oppdrettere kan ikke bare gå ut i fra utstillingsresultater i sin avl, men bruke det som en pekepinne for hvordan rasen utvikler seg og hva som befinner seg av avlsmatereale i innland og utland.

Utstilling er også blitt en sosial arena der det tilrettelegges for voksne, barn og personer med funksjonshemninger. Utstilling er en av de største hundesportene i verden.

*Opprinnelig en møteplass der jegere traff hverandre for å bedømme hunders utseende opp mot hverandre. Dette for å se hva som var av avlsmatereale og kunne lage gode kull som tjente til rasens formål.

*Første norske utstilling 1877

*Første NKK utstilling 1878

*Kun anatomi og skjønnhet